Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati felhívások

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll:

  • az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (“A” keret)
  • a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (“B” keret)
  • a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (“C” keret)

A pályázatok fogadása: 2017. május 05. – 2017. június 06. között.

További részletek:
http://www.ttk.pte.hu/hirek/palyazat/uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-felhivasok-170505