CEEPUS FREEMOVER EGYÉNI MOBILITÁSI PÁLYÁZATOK

Felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói számára a 2016/2017-es tanév tavaszi félévére.

A pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez.

CEEPUS országok:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Ösztöndíjtípusok

Hallgatói mobilitás (Student mobility)

  •   teljes szemeszter vagy trimeszter áthallgatása a fogadó intézményben
  •   3-5 hónap
  •   a tartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is
  •    Learning Agreement megkötése ajánlott

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)

  •     Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók
  •       1â 2 hónap
  •         szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, kettős témavezetés, labormunka

Oktatói mobilitás (Teacher mobility)

  •  a tartózkodás minimum időtartama 5 munkanap (technikailag 1 hónap) mely idő alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező
  •    kötelezően oktatási tevékenység
  •   a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet

A pályázatokat legkésőbb 2016. november 30-ig lehet feltölteni a www.ceepus.info központi pályázati felületen.  A jelentkezés kizárólag online zajlik!

További információ:

http://tka.hu/hir/6172/ceepus-freemover-egyeni-mobilitasi-palyazatok