PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Tisztelt Hallgatók!

A PTE ismét meghirdeti tehetséges, szakterületükön legkiválóbb hallgatói
számára a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat (KIÖ).

A KIÖ egyéni Munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését
támogatja. Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá
válásának támogatása. Alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával
végzett hallgatói kutató- és szakmai munka képezi.
A pályázati kiírás, a kapcsolódó részletekkel, a letölthető pályázati
anyagokkal együtt elérhető a PTE OIG Tehetséggondozási Iroda weboldalán, valamint, http://ptettkhok.hu/palyazatok/ oldalon.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. október 10. 12:00.

Üdvözlettel:
Szabó Gabriella ügyvivő szakértő
————————————————
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Dékáni Hivatal